עשייה חברתית

הצלחתו הגלובלית של טל דיליאן במגזר הצבאי והפרטי הובילה אותו דווקא חזרה לשורשיו בישראל ולעשייה חברתית הדוגלת בערכיו; פיתוח כלכלי, חברתי, חינוכי ותשתיתי של אזורי הפריפריה בישראל, במיוחד באזורי הגליל והנגב. יוזמות אלו קיבלו תמיכה רבה מצד משקיעים פרטיים ובכירי ממשלה.

בשנת 2000 ייסד דיליאן את תוכנית "עתידים" יחד עם שותפים נוספים, ועבד באופן שוטף עם ארגונים רבים שלא למטרת רווח במסגרת תפקידו כמנכ"ל התוכנית. תוכנית "עתידים" הינה תוכנית חינוכית בישראל שנועדה לשלב צעירים ישראלים בעלי פוטנציאל אקדמי גבוה מיישובי הפריפריה ושולי החברה במוסדות להשכלה גבוהה, והיא אף קיבלה את תמיכתו של ראש ממשלת ישראל. לאחר כמה שנים, התוכנית אומצה בפריסה לאומית במטרה להרחיב ולהעצים את תשתיות ההון האנושי, הלא הוא האוצר הלאומי העיקרי והגדול ביותר של מדינת ישראל. מטרתת התוכנית היא להעשיר ולהעצים צעירים בערים מתפתחות תוך צמצום הפערים הכלכליים-חברתיים ויצירת חברה מגוונת, דינמית ופורה יותר.

התוכנית חותרת ליצירת חברה בריאה וסובלנית על ידי חתירה למצוינות, ועידוד שוויון הזדמנויות לצעירים מרקעים סוציו-אקונומיים נמוכים ברחבי המדינה.

דיליאן פעל בנוסף גם כמייסד שותף ומנהל בכיר בתוכניות פיתוח אסטרטגיות אזוריות בנגב ובגליל, אשר נמצאות כיום בשלבי היישום.  

אזור הנגב אמנם מכסה כ-60% משטחה של מדינת ישראל, אך לפני הקמת עמותת "דרומה" (כיום דרומה-צפונה), רק כ-8% מאוכלוסיית המדינה אכלסה אותו. הנגב ידוע בעבור מרחבים עצומים, אך רובם לא היו מפותחים. בעקבות כך, בשנת 2004 דיליאן ייסד יחד עם חיים בלומנבלט, ניר גלעד, ואיתן ורטהיימר, את "דרומה" שמטרתה הייתה פיתוח האזור. "דרומה" פיתחה תוכנית לטווח של עשר שנים שדרשו השקעה של 17 מיליארד ש"ח לפיתוח כלכלי-חברתי של הנגב. ממשלת ישראל אישרה את התוכנית כבר ב-2005, והיוזמה נחשבת כיום להצלחה מסחררת. דיליאן ייעל את ההתרגשות והתשוקה שגרמו להצלחת הפרוייקט והחליט ליישם אותו גם באזור הגליל, מה שהפך לתוכנית "דרומה-צפונה" שפועלת עד היום.